KONTAKTUJTE NÁS HORE

CMS kreator

CNC OBRÁBACIE CENTRÁ

cms kreator

POPIS

Hybridný systém na aditívnu výrobu a frézovanie: Making Additive Real!

Spoločnosť CMS Advanced Materials Technology, líder v oblasti CNC strojov na spracovanie kompozitov, začala v roku 2018 v spolupráci s prestížnym nemeckým Fraunhoferovým inštitútom vyvíjať originálne riešenie LFAM (Large Format Additive Manufacturing) na zlepšenie konkurencieschopnosti kompozitných a iných odvetví.

Použitá technológia Aditívnej Výroby je aditívna výroba so skrutkovým vytláčaním (SEAM - Screw Extrusion Additive Manufacturing).

  • Ako materiál sa používa termoplastický polymér v granulovanej forme.
  • Polymér je takmer vždy zosilnený (diskontinuálne vlákna z uhlíka alebo skla) a výstuž je vo vnútri granúl.
  • Vytláčanie sa vykonáva pomocou jednoskrutkového extrudéra, ktorý roztaví granule.
  • Extrudér sa pohybuje pomocou osí obrábacieho nástroja.
  • Roztavený polymér vychádzajúci z extrudéra sa ukladá vo vrstvách, ktoré sa plastifikujú a vytvárajú jeden kus.

VÝHODY

cms kreator

VYSOKÁ FLEXIBILITA

Technológia CMS kreator umožňuje tlač pod uhlom 0°, 45° a 90°. Technológia CMS kreator umožňuje použitie rôznych druhov materiálov: PA, PP, PESU, PEI, PET, ABS, AIRTECH DAHLTRAM a mnoho ďalších.

cms kreator

ÚSPORA MATERIÁLU

Minimálne 81% úspora materiálu pri výrobe dielu v porovnaní so súčasnými výrobnými technológiami a konkurenciou

cms kreator

TRVALO UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIE

Rýchlosť tlače až 16 m/min, rýchlejšia ako pri veľkých tlačiarňach FDM a konkurenčných tlačiarňach.

MULTIMÉDIA

DOKUMENTÁCIA

kreator_en.pdf

ITALCOMMA SLOVAKIA ODPORÚČA