KONTAKTUJTE NÁS HORE

BACCI artist

CNC OBRÁBACIE CENTRÁ

artist tgv

POPIS

Artist.TGV je obrábacie centrum so 6 osami s dvoma nezávislými pracovnými stolmi typu TGV (patent Bacci). Artist.TGV je osadené jednou pracovnou hlavou typu T2+2. Stroj, ktorý je vhodný pre akýkoľvek typ operácie obrábania: nábytkárske dielce, stoly a stoličky, športové náradie, hudobné nástroje, plastové a kompozitné materiály. Najflexibilnejšie z obrábacích centier Bacci.

PRACOVNÉ STOLY

artist tgv

TGV STOLY

Stoly s variabilnou geometriou (patent Bacci). Podporná plocha každého pracovného stola pozostáva z 2 koľajníc s nastaviteľnou stredovou vzdialenosťou. Koľajnice sú vyrobené z ocele pre zabezpečenie správnej tuhosti aj počas najťažších pracovných úkonov, dlhú životnosť a stále presnosť. Koľajnice sú navrhnuté pre prísun vákua dovnútra, otvory M8 pre upevnenie šablón sú k dispozícii vo vzájomných vzdialenostiach 50 mm. Pozdĺž všetkých hrán koľajníc sú k dispozícii rybinové vedenia pre blokovanie a posun pneumatických klieštin, dorazov, vákuových prísaviek a ďalšieho vybavenia.

artist tgv

ZARIADENIE FREE-JIG (BEZ ŠABLÓNY)

Oceľové koľajnice typu TGV (Bacci patent) môžu byť vybavené sériou Free-Jig klieštin, naklopiteľných a s nastaviteľnou výškou, pre vkladanie ohýbaných dielcov bez nutnosti používania zložitých šablón. Free-Jig zariadenia je naviac vybavené aj sťahovateľnými dorazmi.

artist tgv

NC SÚSTRUH

Oceľové koľajnice typu TGV (patent Bacci) môžu byť vybavené numericky riadeným otočným sústruhom pre vykonávanie 5 osého sústruženia. Numericky riadený otočný sústruh môže byť používaný v oboch módoch: polohovateľný mód (osi nerotujú počas opracovania, ale polohujú sa samostatne stranou, ktorá má byť opracovaná) alebo interpolovaný mód (osi rotujú počas opracovania, interpolujú sa spoločne s ostatnými osami stroja). Štandardná dĺžka je 1100 mm alebo 1300 mm s maximálnym priemerom 200 mm (ďalšie rozmery na vyžiadanie).

PRACOVNÉ HLAVY

artist tgv

HLAVA TYPU T2+2

Jedna vidlica, ktorá uchováva 2 elektrovretená s dvojitým výstupom, ktoré sú umiestnené vzájomne do kríža a extrémne kompaktné. Výstupy na opačných koncoch toho istého vretena majú navzájom opačnú rotáciu.

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ

artist tgv

Automatický vkladač/vykladač dielcov

Produktivita stroja je optimalizovaná vďaka vďaka extrémne rýchlemu času vkladania a vykladania dielcov ´trvajúcemu iba 3,5 sekundy, vďaka použitiu automatického dávkovača (patent Bacci), ktorý vkladá a odoberá dielce simultánne. Opracovné dielce sú vykladané vo výške 1200 mm nad zemou zabezpečujúc plnú ergonómiu navracania dielcov. Max.prierez automaticky vkladaných dielcov 100x60mm (iný rozmer na vyžiadanie). Zásobník automatického dávkovača sa posúva po lineárnom vedení pre jednoduché parkovanie mimo pracovnej oblasti v prípade manuálneho vkladania/vykladania.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NC Plne digitálne osi 6
Pozdĺžna os X 2,600 mm/3,600 mm
Priečna os Y 2,200 mm
Vertikálna os Z 830 mm
Os B Bez obmedzenia
Os C 400°

MULTIMÉDIA

ITALCOMMA SLOVAKIA ODPORÚČA