KONTAKTUJTE NÁS HORE

CMS br5cs

TEPELNE TVAROVACIE LISY

cms br5cs

POPIS

Tepelné tvarovanie vykonávané priebežne

Séria br5cs sa vyznačuje vysokou produktivitou a plne automatickými operáciami bez zásahu obsluhy. Nakladanie, tepelné tvarovanie a vykladanie je vykonávané priebežne.

  • vysoká kvalita a kvantita výroby
  • možnosť tvarovať s pozitívnou a negatívnou formou
  • bezpečná a rýchla výmena formy
  • predhrievací systém, ktorý zvyšuje kapacitu stroja, predchádza tepelným šokom a umožňuje vysoko kvalitné tepelné tvarovanie aj v prípade zložitých plastových materiálov v prostredí vysokej produktivity
  • rozmery od 1500 x 1000 mm až po 2500 x 1600 mm

VÝHODY

cms br5cs

TEPELNÉ TVAROVANIE ĽAHŠIE VĎAKA CMS!

Jednoduchá správa všetkých parametrov procesu vďaka užívateľsky prívetivému softvéru špeciálne vyvinutému pre proces tepelného tvarovania. Skracuje až o 53% čas na učenie v porovnanie s inými riešeniami používajúcimi wizard postupy. Všetky premenné sú uložené v jednom programe, čo zaručuje rovnaké výsledky aj po rokoch.

cms br5cs

JEDINEČNÉ PATENTOVANÉ RIEŠENIE PRE SPRÁVU VYHRIEVANIA, KTORÉ PONÚKA LEN CMS

Pokročilý systém inteligentnej správy vyhrievania využívajúci termovíziu vďaka exkluzívnemu ThermoProphet od CMS. Termovízia umožňuje čítať povrchovú teplotu a prostredníctvom týchto informácií automaticky aplikovať úpravy intenzity vyhrievania. To umožňuje zabezpečiť maximálnu kvalitu vyhrievania pri všetkých podmienkach prostredia. Vďaka tomu je možné znížiť pravdepodobnosť výskytu chybných kusov o 55% a čas reštartovania o 25%.

cms br5cs

NIE LEN ĽAHŠIE, ALE AJ RÝCHLEJŠIE!

Produktivita o 33% vyššia ako štandardná hodnota na trhu vďaka predhrievaciemu systému, ktorý výrazne skracuje čas cyklu. Použitím dvojitého (horného a dolného) predhrievacieho systému je možné začať ohrievať materiál už pri tvarovaní a ochladzovaní predchádzajúceho kusu. Rovnako to zníži tepelný šok spôsobený plastovým materiálom.

cms br5cs

PRESNOSŤ, KTORÚ STE HĽADALI

"Priebežná" konštrukcia stroja s dopravným systémom s ozubenými reťazami. Plastové platne sú automaticky vycentrované a rýchlo sa presúvajú v tvarovacej časti stroja. Vytvarovaný kus sa vyloží, zatiaľ čo visí za okraje, bez toho, aby sa dotýkal časti formy. Táto vlastnosť je optimálnym riešením pre kusy s výrazne negatívnou konštrukciou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah veľkostí formy
X (mm) min. 1500 - max. 2500
Y (mm) min. 1000 - max. 1600
Max. výška formy (mm) 800
Vlastnosti
Maximálna upínacia sila 6 ton
Nakladanie platní automatické
Vykladanie kusov automatické
Kompletné nastavenie stroja < 20 min
Proces vákuové tvarovanie

MULTIMÉDIA

ITALCOMMA SLOVAKIA ODPORÚČA