KONTAKTUJTE NÁS HORE

CMS br5 hp

TEPELNE TVAROVACIE LISY

cms br5 hp

POPIS

Tepelné tvarovanie pomocou vákua a tlaku

Séria br5 hp určená pre tepelné tvarovanie s manuálnym alebo automatickým vkladaním plastových platní sa vyznačuje mimoriadne inovatívnym systémom správy platní. Nakladanie platní, ktoré sa majú tepelne tvarovať, tvarovanie a následné vykladanie kusov sa vykonáva automaticky.

Vďaka rýchlej výmene nástrojov, kompletnému diagnostickému systému, internetovému pripojeniu a možnosti pracovať s vákuom a tlakom aj z hornej platne patria stroje série br 5hp k špičke v odvetví tepelného tvarovania.

  • extrémne rýchla výmena formy s integrovanými systémami v softvéri
  • rozmery upínacieho rámu sú uložené pre rýchlejšiu zmenu rámu v budúcnosti
  • všetky pohyby sú motorizované, nosná doska formy má servomotor riadený pomocou PC s uloženými informáciami o rýchlosti a polohe, patentovaná mechanika pracuje pomocou dvoch elektronicky spojených servomotorov (portálových), ktoré zaisťujú rýchle a presné umiestnenie formy a vysokú intenzitu tlaku
  • spodná a horná doska formy majú portálové systémy s prepojenými osami a guličkovými skrutkami
  • rozmery od 1500 x 1000 mm do viac ako 3500 x 2500 mm

VÝHODY

cms br5 hp

TEPELNÉ TVAROVANIE ĽAHŠIE VĎAKA CMS!

Jednoduchá správa všetkých parametrov procesu vďaka užívateľsky prívetivému softvéru špeciálne vyvinutému pre proces tepelného tvarovania. Skracuje až o 53% čas na učenie v porovnanie s inými riešeniami používajúcimi wizard postupy. Všetky premenné sú uložené v jednom programe, čo zaručuje rovnaké výsledky aj po rokoch.

cms br5 hp

JEDINEČNÉ PATENTOVANÉ RIEŠENIE PRE SPRÁVU VYHRIEVANIA, KTORÉ PONÚKA LEN CMS

Pokročilý systém inteligentnej správy vyhrievania využívajúci termovíziu vďaka exkluzívnemu ThermoProphet od CMS. Termovízia umožňuje čítať povrchovú teplotu a prostredníctvom týchto informácií automaticky aplikovať úpravy intenzity vyhrievania. To umožňuje zabezpečiť maximálnu kvalitu vyhrievania pri všetkých podmienkach prostredia. Vďaka tomu je možné znížiť pravdepodobnosť výskytu chybných kusov o 55% a čas reštartovania o 25%.

cms br5 hp

KVALITA ZARUČENÁ TLAKOM AJ VÁKUOM

Možnosť práce za súčasného použitia tlaku aj vákua. Použitím tlaku z hornej platne (s protiformou alebo prúdom vzduchu) je možné dosiahnuť vynikajúce detaily a preniesť textúry z formy. Pomocou tvarovania tlakom je možné zaručiť dokonalé tvarovanie extrémnych prehĺbení a vynikajúce výsledky aj pri termoplatických kompozitných materiáloch.

cms br5 hp

NAKLADANIE A VYKLADANIE NEBOLO NIKDY TAK JEDNODUCHÉ!

Plne automatický systém nakladania platní s vyrovnaním a centrovaním. Počas centrovacieho cyklu sú platne mierne zvýšené, aby sa znížila pravdepodobnosť poškriabania lesklých povrchov. Laserový systém je schopný detekovať situáciu vloženia dvoch platní naraz a vďaka separačnej funkcii je schopný zabezpečiť, že bude vložená iba jedna platňa. Nakladanie platní a vykladanie kusov je jednoduché a bezpečné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah veľkostí formy
X (mm) min. 1500 - max. 3000
Y (mm) min. 1200 - max. 2000
Max. výška formy (mm) 1000
Vlastnosti
Maximálna upínacia sila 50 ton
Nakladanie platní automatické
Vykladanie kusov automatické
Kompletné nastavenie stroja < 15 min
Proces tvarovanie pomocou vákua a tlaku

MULTIMÉDIA

ITALCOMMA SLOVAKIA ODPORÚČA